REGIONALNA KONFERENCIJA
Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom
Ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe
o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (CETS br. 201)

Uz nazočnost sudionika iz: Albanije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije Bosne i Hercegovine, Bugarske,
Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske

U suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
i Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske

Zagreb, 27.- 28. listopada 2011.

 

Opće informacije

Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja trajni je cilj Vijeća Europe. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja usvojena je 2007. godine u Lanzaroteu, Španjolska („Konvencija iz Lanzarotea“).

Do danas je Konvenciju potpisalo 28, a ratificiralo 15 zemalja članica. Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine uslijed njezine pete ratifikacije. Odbor stranaka sastavljen od predstavnika Stranaka Konvencije uspostavit će se 2011. godine s ciljem praćenja njezine provedbe. Sustavno praćenje provedbe Konvencije bit će jedno od njezinih glavnih uporišta.

„Konvencija iz Lanzarotea“ prvi je međunarodni sporazum kojim se kriminalizira seksualno nasilje. Ona na sveobuhvatan i iscrpan način obuhvaća zaštitu djece od ovakvih kaznenih djela te konsolidira postojeće standarde na ovom području. Ovaj novi instrument također je namijenjen popunjavanju praznina u međunarodnim instrumentima i nacionalnim zakonodavstvima, osiguravajući koherentnost u čitavoj Europi i omogućujući jednaku zaštitu za svu djecu uspostavljanjem jasnih zajedničkih standarda i definicija, koji moraju biti primjenjivi u svim zemljama, a osobito usklađivanjem kaznenog prava i ostalih relevantnih mjera.

Prvenstveno s naglaskom na zaštitu najboljeg interesa djece, Konvencija obuhvaća sljedeće glavne aspekte:

preventivne mjere i mjere zaštite;

pomoć djeci žrtvama i njihovim obiteljima;

programe ili mjere intervencije za počinitelje seksualnog nasilja nad djecom;

kaznena djela, uključujući nekoliko posve novih kaznenih djela, poput vrbovanja djece;

istražne postupke naklonjene djetetu i postupke progona počinitelja usmjerene na dobrobit djeteta;

bilježenje i pohranjivanje podataka o osuđenim počiniteljima kaznenog djela seksualnog nasilja;

međunarodnu suradnju;

mehanizme praćenja s ciljem osiguravanja provedbe odredaba Konvencije.

Više


Ciljevi

Ohrabriti zemlje članice kako bi potpisale i ratificirale Konvenciju;

Istražiti postojeće najbolje primjere iz prakse o tome na koji način učinkovito provoditi Konvenciju;

Razmijeniti mišljenja o učinkovitim preventivnim politikama u različitim okruženjima u kojima djeca aktivno sudjeluju;

Razmotriti nedavno usvojene smjernice o pravosuđu naklonjenom djetetu.

Kampanja Vijeća Europe „JEDNO od PET“ također će biti predstavljena u svjetlu ohrabrivanja zemalja članica za pokretanje nacionalnih kampanja.


Ciljne skupine

S obzirom na multidisciplinarnost i pitanja koja obuhvaćaju pravosuđe, zdravstvo, socijalnu skrb, mladež i obrazovanje, važno je da konferenciji prisustvuju predstavnici ministarstava nadležnih za ova područja. Ostale ciljne skupine uključuju:

vladine predstavnike nadležne za zakonodavstvo vezano uz zaštitu djece kao i ratifikaciju međunarodnih sporazuma koji se odnose na ovu temu;

stručnjake za djecu žrtve;

parlamentarne zastupnike;

pravobranitelje koji se bave dječjim pravima;

predstavnike savjetodavnih tijela Vijeća Europe;

ostale međunarodne i regionalne organizacije;

predstavnike nevladinih organizacija;

predstavnike medija.

Dokumenti Konferencije

Nacrt programa

 

Više na temu (English)

 

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

 
Co-operation against cybercrime