Bliżej…dossier tematyczne
Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Terroryzm: prowadzone działania w obronie praw człowieka
Rasizm: podwoić wysiłki w celu wyeliminowania rasizmu Przestępczość zorganizowana: międzynarodowa riposta odnośnie przestępczości bez granic
  Zobacz również
Cyberprzestępczość
Nieludzkie traktowanie jednostki ludzkiej
50-ta rocznica Europejskiej Konwencji Kulturalnej