Wydawca treści Wydawca treści
Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 3 - 7 July - CPT plenary meeting

7 - 13 June - ad hoc visit to Italy

31 May - 7 June - ad hoc visit to Serbia

 11 - 22 May - periodic visit to Poland

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2017

Bulgaria, Estonia, Montenegro, Ukraine

2018

Albania, Andorra, Czech Republic, Georgia, Hungary, Norway, Romania, Slovak Republic

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

In total:

  • 413 visits carried out (244 periodic visits + 169 ad hoc visits)
  • 361 CPT reports published

So far this year:

  • 10 visits carried out (6 periodic + 4 ad hoc)

(as at 29 June 2017)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron