ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილების მიერ ორგანიზებული თანამშრომელთა საორიენტაციო ვიზიტი

2015 წლის 7-8 ივლისს ევროსაბჭოს ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილების (ECCU) ორგანიზებით სტრასბურგში გაიმართა ორდღიანი თანამშრომელთა საორიენტაციო შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოს (PCF) ფარგლებში აზერბაიჯანის, საქართველოსა და უკრაინის ადგილობრივი...

Read More

ქართული დელეგაცია ფსიქიკური ჯანდაცვის საკითხებში ჰოლანდიის გამოცდილებას ეცნობა

ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკის სფეროში მომუშავე დაწესებულებების წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით ნიდერლანდების სამეფოს სტუმრობენ და ფსიქიკური ჯანდაცვის საკითხებში ჰოლანდიურ გამოცდილებას ეცნობიან. ვიზიტი ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და...

Read More

საინფორმაციო შეხვედრა ქისტურ/ჩეჩნურ, ოსურ, ხუნძურ და უდიურ ენებზე მოსაუბრე მოსახლეობასთან

2015 წლის 21 და 22 ივლისს, ევროპის საბჭომ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობით, „რეგიონულ ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის“ შესახებ ახმეტასა და ყვარელში მცხოვრებ ქისტურ/ჩეჩნურ, ოსურ, ხუნძურ და უდიურ ენებზე მოსაუბრე მოსახლეობასთან ორი საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა. აღნიშნული...

Read More

Judges from Different City/District Courts of Georgia Attend Training on Reasoning of Judgments

On July 8-9 2015, the Council of Europe in co-operation with the High School of Justice of Georgia organised a two-day training for judges on reasoning of judgments. Mr Zaza Meishvili, judge at the Supreme Court of Georgia, led the training session and introduced recommendations on the main...

Read More

ფსიქიკური ჯანდაცვის მარეგულირებელ კანონმდებლობის შეფასებაში მხარდაჭერა

2015 წლის 24-25 ივლისს, ფსიქიკური ჯანდაცვის პოლიტიკის შემქმნელები, განმახორციელებლები და მონიტორინგში ჩართული პირები მონაწილეობას მიიღებენ სამუშაო შეხვედრაში და იმსჯელებენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებულ ხარვეზებზე და მათი დახვეწის გზებზე. შეხვედრის...

Read More