ტრენინგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხერხებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომელთათვის

2016 წლის 3-4 აგვისტოს, ევროპის საბჭოსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) ორგანიზებით საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთათვის გაიმართა ტრენინგი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე. ევროპის საბჭოს ექსპერტმა, ბატონმა რასტო კუზელმა ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეებს ...

Read More

ტრენინგი მედიის მიერ არჩევნების გაშუქებაზე

2016 წლის 1-2 აგვისტოს, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი რეგიონული სამაუწყებლო კომპანიების ჟურნალისტებისა და რედაქტორთათვის საარჩევნო კამპანიის გაშუქების სხვადასხვა საკითხებზე. 2016 წლის ივნისში საქართველოში შემდგარი...

Read More

ევროპის საბჭო ახალგაზრდებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას ეხმარება

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) პროექტ - „საარჩევნო განვითარების სკოლების“ პრეზენტაციას მართავს. პროექტის მიზანია სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ახალგაზრდებში არჩევნების პოპულარიზაცია, პროფესიული კადრების მომზადების გრძელვადიანი და ეფექტური მექანიზმის...

Read More

ევროპის საბჭო განაგრძობს ციხეებში სუიციდის პრევენციის პროგრამის მხარდაჭერას

23-24 ივლისი 2016

2016 წლის 23-24 ივლისს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სუიციდის პრევენციის საბჭოს ახალდანიშნული კოორდინატორებისა და წევრებისათვის. ეს გახლდათ საბჭოს პირველი შეკრება მას შემდეგ, რაც მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა სუიციდის პრევენციის პროგრამა. შეხვედრაზე საბჭოს ახალმა...

Read More

სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი

2016 წლის 13-15 ივლისს ევროპის საბჭოს ოფისისა და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სწავლების მეთოდოლოგია“. ტრენინგის მიზანი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე როგორცაა: სწავლების ძირითადი პრინციპები, სწავლების...

Read More