სუიციდის პრევენციის პროგრამის განმტკიცება პენიტენციურ სისტემაში

ევროპის საბჭო და ევროკავშირი აგრძელებენ პენიტენციურ სისტემაში სუიციდის პრევენციის პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერას. ამ პროცესის ფარგლებში გრძელდება კასკადური ტრენინგები პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის. ხუთი სამდღიანი ტრენინგი ჩატარდება რუსთავში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის...

Read More

ტრენერთა ტრენინგი კიბერდანაშაულის თემაზე

headline 25-26 თებერვალი 2017

ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „ინტერნეტ თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობისა და დაინტრესებულ მხარეებისათვის დიალოგის ხელშეწყობის დახმარებისა“ და „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების“ პროექტების ფარგლებში ევროპის საბჭო იუსტიციის უმაღლეს...

Read More

სისხლის სფეროში მოღვაწე სასწავლო ცენტრები იურიდიული პროფესიონალებისთვის ადამიანის უფლებების საკითხებზე ტრენინგის მიწოდების გაუმჯობესებული გზების ძიებაში

21 თებერვალი 2017

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის: „საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და ეროვნული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ სტანდარტებთან“ ფარგლებში, 2017 წლის 21 თებერვალს ევროპის საბჭომ ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: იურიდიული...

Read More

პოლიციის აკადემიის მხარდაჭერა დროებითი დაკავების იზოლატორების თანამშრომელთა სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაში

ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა საქართველოში და პოლიციის აკადემიის რექტორმა ხელი მოაწერეს საგრანტო ხელშეკრულებას, რომლის ამოცანაა დროებითი დაკავების იზოლატორების თანამშრომლებისათვის დისტანციური სასწავლო კურსის მომზადება. ტრენინგის პროგრამა მიზნად ისახავს მონაწილეთა აღჭურვას როგორც თეორიული...

Read More

საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზიის მენეჯერთა ტრენინგი

headline 14-15 თებერვალი 2017

ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და პლურალიზმის გაძლიერების“ ფარგლებში ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისმა მიმდინარე წლის 14-15 თებერვალს აჭარის ტელევიზიის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ჩაატარა ორდღიანი ტრენინგი თემაზე: რეგიონალური...

Read More

უზენაესი სასამართლოს თანამშრომლები ინფორმირებულები არიან ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტების შესახებ

11-12 თებერვალი, 2017

2017 წლის 11-12 თებერვალს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ასისტენტებისთვის თემაზე „დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ევროპული სტანდარტები“. ტრენინგი ჩატარდა ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების მიერ...

Read More

სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა 200-მდე თანამშრომელი გადამზადდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრების მართვის საკითხებზე

ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ორგანიზებით, 7-დან 15 თებერვლამდე პერიოდში, პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა დირექტორებისათვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრების მართვის საკითხებზე 8 ტრენინგი გაიმართა. სულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო...

Read More

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატიული ექთნებისთვის

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისი და ევოკავშირის დელეგაცია ეხმარებიან საქართველოს ფსიქიატრიული ექთნების გადასამზადებლად სასწავლო პროგრამის შემუშავებაში. საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების გუნდმა უკვე შეიმუშავა პროგრამის თავდაპირველი ვერსია, რომელიც 9-10 თებერვლის შეხვედრაზე გახილულ იქნა...

Read More

საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზიის მენეჯერთა ტრენინგი

14-15 თებერვალი 2017

2017 წლის 14-15 თებერვალს ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასთან ერთად ატარებს ორ დღიან ტრენინგს თემაზე: რეგიონალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი და ფუნქცია. აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში აჭარის ტელევიზიის თანმშრომლებს შესაძლებლობა მიეცემათ გაეცნონ ევროპის...

Read More

ვმუშაობთ ერთად მოსამართლეების უკეთესი ტრენინგისათვის თემაზე-კორუფციული დანაშაულის ეფექტური სასამართლო განხილვა

9 თებერვალი 2017

3 თებერვალს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერები შეხვდნენ კორუფციული დანაშაულის ეფექტიანი სასამართლო განხილვის შესახებ მოდულის სტრუქტურასა და შინაარსზე შესათანხმებლად. შეხვედრას უძღვებოდა ევროპის საბჭოს ექსპერტი, ბ-ნ პოლ გარლიკი. ერთობლივი მსჯელობის შედეგად ტრენერებმა, რომლებიც ასევე მოქმედი...

Read More