კონგრესის პრეზიდენტი გმობს რუსეთსა და "სამხრეთ ოსეთს" შორის ხელმოწერილ „ხელშეკრულებას“

სტრასბურგი, 2015 წლის 24 მარტი- რუსეთის ფედერაციის მიერ  საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონთან ეგრეთწოდებული „მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების“ ხელმოწერის შემდეგ, ევროპის საბჭოს...

ტრენინგი ციხეებში სუიციდის პრევენციის თემაზე

2015 წლის 25 მარტს, ევროპის საბჭო იწყებს სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა მომზადებას სუიციდის პრევენციის თემაზე. ტრენინგი ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის „ადამიანის...

ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე სასჯელაღსრულების სისტემაში

2015 წლის 24 მარტს, ევროპის საბჭო შეუერთდა ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად მოწყობილ ღონისძიებას, რომელიც  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ ტუბერკულოზით დაავადებულ...

ევროპის საბჭო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პატიმართათვის სტანდარტული სამედიცინო მომსახურების განსაზღვრაში ეხმარება

2015 წლის 19-20 მარტს, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ციხეებისა და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების ყველა მთავარი ექიმი პატიმართათვის...

ციხის რეჟიმის თანამშრომლების გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამის გახსნა

17,03,2015
2015 წლის 17 მარტს, ციხის რეჟიმის ახალი ოფიცრებისთვის გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა დაიწყო ევროპის საბჭოსა და ევროპის კავშირის ერთობლივი პროგრამის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის...

დაგვიკავშირდით

ჭავჭავაძის გამზირი 34
პიქსელის ბიზნეს ცენტრი, მე-8 სართული
თბილისი 0179, საქართველო
ტელეფონი: +99532 291 38 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: +99532 291 38 74
ელ.ფოსტა: informtbilisi@coe.int
ვებგვერდი: http://www.coe.ge
იხილეთ მისამართი Google Map-ზე