ევროპის საბჭო ახალგაზრდებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას ეხმარება

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) პროექტ - „საარჩევნო განვითარების სკოლების“ პრეზენტაციას მართავს. პროექტის მიზანია სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ახალგაზრდებში არჩევნების პოპულარიზაცია, პროფესიული კადრების მომზადების გრძელვადიანი და ეფექტური მექანიზმის...

Read More

ევროპის საბჭო განაგრძობს ციხეებში სუიციდის პრევენციის პროგრამის მხარდაჭერას

23-24 ივლისი 2016

2016 წლის 23-24 ივლისს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სუიციდის პრევენციის საბჭოს ახალდანიშნული კოორდინატორებისა და წევრებისათვის. ეს გახლდათ საბჭოს პირველი შეკრება მას შემდეგ, რაც მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა სუიციდის პრევენციის პროგრამა. შეხვედრაზე საბჭოს ახალმა...

Read More

სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი

2016 წლის 13-15 ივლისს ევროპის საბჭოს ოფისისა და საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სწავლების მეთოდოლოგია“. ტრენინგის მიზანი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე როგორცაა: სწავლების ძირითადი პრინციპები, სწავლების...

Read More

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და მაუწყებლების ტრენინგი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მედია მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებით

2016 წლის 22, 26 და 29 ივნისსა და 9-10 ივლისს ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად ჩაატარა მარეგულირებლის, ნაციონალური, რეგიონალური და საზოგადოებრივი მაუწყებლის...

Read More

სასამართლო ფოტოგრაფიის ტრენინგი

საქართველოს პატიმრობის კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად, 2016 წლის 1 სექტემბრიდან, სახალხო დამცველს და სპეციალური პრევენციის ჯგუფის წევრებს ეძლევათ პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლება. მანდატის სათანადოდ განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით 7-9 ივლისს ევროპის საბჭოს საქართველოს...

Read More