Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

New video to promote the European Social Charter

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Council of Europe Raoul Wallenberg Prize 2018

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

20 July 2017
Spain ratified:
- the European Convention for the Protection of Pet Animals (ETS No. 125),
- the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (ETS No. 167), and
- the Additional Protocol to the Anti-Doping Convention (ETS No. 188).

18 July 2017
Tunisia acceded to:
- the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), and
- the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web