<% if request.querystring("sp")<>"" then sp = request.querystring("sp") else sp = "drapeau" end if %>
Sunteţi aici: Consiliul Europei pe scurt > Simboluri
Les symboles du Conseil de l'Europe

Simbolurile Consiliului Europei

De steagul şi imnul europene au fost alese şi adoptate de către Consiliul Europei înainte de a deveni simboluri ale Uniunii Europene. Ele sunt acum embleme ale unei identităţi europene comune.