Simboli Sveta Evrope

Simboli Sveta Evrope

Evropska zastava in evropska himna sta bili izbrani in sprejeti s strani Sveta Evrope še preden sta to postala simbola Evropske unije. Zdaj predstavljata zastava in himna emblema skupne evropske identitete.

 

Za dostop do te strani boste morali v vašem brskalniku aktivirati Javascript
ali posodobiti vašo verzijo Flash Playerja

Pridobi Flash Player

Evropska zastava

quote 1Na ozadju modrega neba zvezde oblikujejo krog, ki predstavlja skupnost. Število zvezd je nespremenljivo, ker 12 predstavlja simbol popolnosti in dovršenosti ter sklenjuje krog apostolov, Jakobovih sinov, Heraklejevih del, mesecev v letu, itd.)quote 2

Že od svoje ustanovitve leta 1949 se Svet Evrope zaveda, da je treba Evropi dodeliti simbol, s katerim se bodo narodi lahko poistovetili. 25. oktobra 1955 Parlamentarna skupščina soglasno izbere simbol modre barve z obročem dvanajstih zlatih zvezd. 9. decembra 1955 Odbor ministrov Organizacije sprejme zvezdno zastavo, ki bo svečano predstavljena 13. decembra istega leta v Parizu.

Simbol za vso Evropo

Leta 1983 je Evropski parlament sprejel zastavo, ustvarjeno v Svetu Evrope, in priporočil, da ta zastava postane tudi simbol Evropskih skupnosti. Evropski svet je ta predlog potrdil junija 1985. Institucije Evropske unije so zastavo začele uporabljati leta 1986.

Evropska zastava se je od tedaj uveljavila kot simbol skupnega političnega projekta, ki združuje vse Evropejce, ne glede na medsebojne razlike.

Avtorske pravice
Prošnje iz držav nečlanic Evropske unije morajo biti poslane na sledeči naslov: Council of Europe, Legal Advice Department and Treaty Office, Directorate of Legal Advice and Public International Law (DLAPIL), Palais de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex (Francija) ali na elektronski naslov: legal.advice@coe.int
Odgovorne službe Evropske komisije [Direction ''Coordination I'', rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (Belgija), embl@ec.europa.eu] in Sveta Evrope so na voljo zainteresiranim za preučitev katerega koli konkretnega projekta, da bi se zagotovila njegova skladnost z navedenimi merili.
Uporaba evropskega simbola se lahko odobri pod pogojem, da ni:
- take narave, da bi privedla do zamenjave med uporabnikom in Evropsko unijo ali Svetom Evrope,
- povezana s cilji ali dejavnostmi, ki bi bile neskladne z načeli in cilji Evropske unije ali Sveta Evrope.
Dovoljenje za uporabo evropskega simbola ne daje nobene ekskluzivne pravice uporabe- ne omogoča prisvojitve tega simbola ali katerekoli znamke ali podobnega logotipa, najsi bo s shranjevanjem ali na katerikoli drug način. Za ugotavljanje, ali so navedeni pogoji izpolnjeni, se bo vsak primer obravnaval posamično. Dovoljenje najverjetneje ne bo izdano, če naj bi se evropski simbol uporabljal v komercialne namene, skupaj z logotipom, imenom ali blagovno znamko podjetja.