Pour plus d'informations

Më shumë informacion

 


Broshura dhe fletëpalosje

Këshilli i Evropës: 800 milionë evropianë

Këshilli i Evropës: 800 milionë evropianë

Broshurë: një vështrim analitik i rolit që luan Këshilli i Evropës për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Evropë, pozicioni i tij në arenën ndërkombëtare si kampion i demokracisë.

Shikoni broshurën Shikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht dhe rusisht

Konventa e Medikrimit

Konventa e Medikrimit

Broshurë: që shpjegon se si Këshilli i Evropës lufton kundër falsifikimit të prodhimeve mjekësore dhe shkeljeve të ngjashme.

Shikoni broshurën Shikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëgjisht da rusisht

Të mbrojmë të drejtat e Romëve

Të mbrojmë të drejtat e Romëve

Skeda informacioni: që raportojnë aktivitetet e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e të drejtave të romëve.

Shikoni skedatShikoni skedat

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht dhe italisht

Karta sociale shkurt

 Karta sociale shkurt

Broshurë: paraqet shkurt të drejtat e garantuara nga ky Traktat i rëndësishëm i Këshillit të Evropës që mbron liritë dhe të drejtat themelore të përditshme.

Shikoni broshurënShikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht

Skeda pedagogjike ''Të Drejtat e Njeriut '': Për ushtrimin e të drejtave dhe lirive – Burime pedagogjike (2010)

Skeda pedagogjike ''Të Drejtat e Njeriut '': Për ushtrimin e të drejtave dhe lirive – Burime pedagogjike (2010)

Skeda pedagogjike: njëkohësisht teorike dhe praktike, ato u ofrojnë mësuesve një mjet efikas për të sensibilizuar nxënësit e tyre për të drejtat e njeriut.

Shikoni skedat Shikoni skedat

E gjeni në PDF në frëngjisht, anglisht, gjermanisht, italisht, rusisht, katalan, polake dhe turqisht

Këshilli i Evropës – lidhje të pakufizuara

Këshilli i Evropës – lidhje të pakufizuara

Broshurë: e konceptuar për të sensibilizuar të rinjtë mbi çështjet e aktualitetit evropian – respektimin e demokracisë, dhunën në familje, lirinë e fesë, terrorizmin, mbrojtjen e mjedisit, etj. – ajo i trajton temat në mënyrë zbavitëse dhe të drejtpërdrejtë. E shtypur në mënyrë novatore, kjo broshurë orientohet padyshim për nga Interneti.

Shikoni broshurënShikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht dhe gjermanisht

T-shirts për 60 vjetorin

T-shirts për 60 vjetorin

Fletëpalosje: në format të vogël dhe të ilustruar me figura që paraqesin t-shirts mbi të cilat janë riprodhuar pjesë nga 15 nene kryesorë të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Qëllimi është të kujtojë të drejtat që u përkasin të gjithëve dhe që ne të gjithë të mund të japim mesazhin e të drejtave të njeriut ! E prodhuar posaçërisht për 60 vjetorin e Konventës, broshura përmbledh nenet e Konventës në një gjuhë të thjeshtë.

Shikoni fletëpalosjenShikoni fletëpalosjen

E gjeni në PDF në frëngjisht, italisht dhe gjermanisht

Këshilli i Evropës: Vështrim i shkurtër i tij

Këshilli i Evropës:  Vështrim i shkurtër i tij

Broshurë: paraqet shkurt strukturën, konventat kryesore dhe fushatat sensibilizuese si dhe rolin e Këshillit të Evropës në gjirin e organizatave ndërkombëtare.

Shikoni broshurën Shikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht dhe rusisht

Këshilli i Evropës – Kush jemi ne ?

The Council of Europe - Who we are, what we do

Fletëpalosjet: paraqet institucionet e ndryshme të Këshillit të Evropës dhe funksionimin e tyre.

Shikoni fletëpalosjen Shikoni fletëpalosjen

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht, italisht, rusisht, anglisht, turqisht dhe bullgarisht

Këshilli i Evropës në skenën ndërkombëtare

Këshilli i Evropës në skenën ndërkombëtare

Fletëpalosje: përshkruan rolin e Këshillit të Evropës dhe marrëdhëniet e tij me institucionet e tjera si Bashkimi Evropian, OSBE, Kombet e Bashkuara, etj.

Shikoni fletëpalosjen Shikoni fletëpalosjen

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht, rusisht, në gjuhët ukrainase, moldave, estonisht, letone, polake, armene dhe bielloruse

Harta dhe flamurët - 47 Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës

Harta dhe flamurët - 47 Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës

Poster: me hartën e vendeve anëtare të këshillit të Evropës

Shikoni hartënShikoni hartën

E gjeni në PDF në frëngjisht

Udhëtim në hapësirën e Evropës së Madhe

Udhëtim në hapësirën e Evropës së Madhe

Broshurë: një album aventure për fëmijë nga 6 deri në 10 vjeç që paraqet aktivitetet e Këshillit të Evropës

Shikoni broshurënShikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht, gjermanisht, italisht, rusisht, spanjisht, estonisht, armenisht, moldavisht, bullgarisht, letonisht, lituanisht, polonisht dhe në gjuhën baske

Evropa është më shumë se ç’mendoni ju

Evropa është më shumë se ç’mendoni ju

Përmbledhje me skeda pedagogjike: për institucionet e arsimit të mesëm në Evropë

Shikoni përmbledhjenShikoni përmbledhjen

E gjeni në PDF në gjuhët franceze, gjermane, ruse, moldave, armeniane, ukrainase, dhe azeriane

Arti dhe arkitektura e Këshillit të Evropës në Strasburg

Arti  dhe arkitektura e Këshillit të Evropës në Strasburg

Fletëpalosje: përshkruan nga një këndvështrim arkitekturor ndërtesat e Këshillit të Evropës dhe disa nga veprat e artit

Shikoni fletëpalosjenShikoni fletëpalosjen

E gjeni në PDF në frëngjisht dhe gjermanisht

Aksesi në Këshillin e Evropës

Aksesi në Këshillin e Evropës

Plani i qytetit të Strasburgut dhe rrjeti i tij i transporteve: Si mbërrijmë në Këshilln e Evropës me veturë, me avion, me tren, me autobus, me tram, etj.

Shikoni planinShikoni planin

Në dy gjuhë frëngjisht/anglisht në PDF

Të vizitosh Këshillin e Evropës

Visiting the Council of Europe

Fletëpalosjet: paraqet shkurtimisht llojet e ndryshme të vizitave të propozuara në e Këshillit të Evropës (vizita të drejtuara dhe programe studimi)

Shikoni fletëpalosjenShikoni fletëpalosjen

E gjeni në PDF në frëngjisht dhe gjermanisht

Sensibilizim dhe lidhje

Outreach

Prezantim: mbi strukturën, historikun dhe aktivitetet e Këshillit të Evropës

Shikon prezantiminnShikon prezantiminn(e gjeni vetëm në versionin PDF)

E gjeni në frëngjisht dhe gjermanisht

47 shtete dhe një Organizatë... Këshilli i Evropës

47 shtete dhe një Organizatë... Këshilli i Evropës

Broshurë: e konceptuar për të sensibilizuar të rinjtë për vlerat kyçe të Këshillit të Evropës- respektimi i demokracisë, i drejtësisë, i qytetarisë demokratike, sporti pa dhunë, natyra, kultura, mbrojtja e shëndetit. Temat trajtohen në mënyrë të thjeshtë dhe praktike. Broshura përfshin listën e 47 shteteve anëtare dhe kryeqytetet e tyre

Shikoni broshurënShikoni broshurën

E gjeni në PDF në frëngjisht, italisht dhe gjermanisht


Faqe reference

Këndi i mësuesve

Këndi i mësuesve

Kjo faqe propozon referencat e dokumentave dhe burimeve pedagogjike në formë dosjesh që mund të shtypen ose fotokopjohen. Disa mund të shkarkohen falas në PDF, të tjerat mund t’i bleni në linjë.

E gjeni në frëngjisht

Loja Wild Web Woods

Loja Wild Web Woods

Të lundrosh krejt i sigurt në Internet; Këshilli i Evropës ka vënë në linjë "Wild Web Woods", një lojë për t’u mësuar fëmijëve sigurinë bazë në Internet në një mjedis zbavitës dhe simpatik si ai i përrallave. Krijuar kryesisht për fëmijë nga 7 deri në 10 vjeç.

E gjeni në 14 gjuhë evropiane

Hapësira e Këshillit të Evropës në Facebook

Hapësira e Këshillit të Evropës në Facebook

Bashkojuni komunitetit të fansave me qëllim që të ndani me ta njohuritë tuaja dhe te debatoni mbi tema të aktualitetit, fushata sensibilizimi dhe punime të Këshillit të Evropës

Galeritë me foto në Flickr

Galeritë me foto në Flickr

Galeria foto e Këshillit të Evropës lejon të zbulohet Organizata në këndvështrime të ndryshme : të ftuarit e shquar dhe vizitat që kanë shenjuar historinë, liderët e Këshillit të Evropës, ndërtesat dhe publikimet

Hapësira video në You Tube

Hapësira video në You Tube

Hapësira video në You Tube e Këshillit të Evropës ofron një shërbim video me akses në spote sensibilizuese në shumë gjuhë si dhe video e filma të tjerë institucionalë