Повеќе информации

Повеќе информации

 


Брошури и публикации

Советот на Европа – Кои сме, што работиме

Советот на Европа – Кои сме, што работиме

Брошура: краток опис на различните тела на Советот на Европа и начинот на кој тие функционираат

Достапна на англиски, француски и германски јазик

Консултирајте ја брошурата Консултирајте ја брошурата

Советот на Европа во меѓународната арена

Советот на Европа во меѓународната арена

Брошура: ја опишува улогата на Советот на Европа и нејзините односи со другите институции, како Обединетите нации, ОБСЕ, Европската унија итн.

Достапна на англиски, француски и руски

Консултирајте ја брошурата Консултирајте ја брошурата

Советот на Европа – Човекови права, демократија, владеење на правото

Советот на Европа – Човекови права, демократија, владеење на правото

Брошура: Ја илустрира заложбата на Советот на Европа за заштита на човековите права, демократијата и владеењето на правото

Достапна на англиски и француски јазик

Консултирајте ја брошуратаКонсултирајте ја брошурата

Мапа и знамиња – 47те земји членки на Советот на Европа

Мапа и знамиња – 47те земји членки на Советот на Европа

Постер: со мапата и знамињата на земјите членки на Советот на Европа

Двојазична англиски/француски

Консултирајте ја мапатаКонсултирајте ја мапата

Патување низ универзумот на Големата Европа

Патување низ универзумот на Големата Европа

Брошура: Албум со авантури за деца на 6 - 10 годишна возраст кој ги претставува активностите на Советот на Европа

Достапна на англиски, француски, германски, шпански и италијански јазик

Консултирајте ја брошуратаКонсултирајте ја брошурата

Европа е повеќе од она што мислите

Европа е повеќе од она што мислите

Збирка образовни информации: наменета за сите средни училишта низ Европа

Достапна на англиски и француски јазик

Консултирајте ја збиркатаКонсултирајте ја збирката

Уметност и архитектура на Советот на Европа во Стразбур

Уметност и архитектура на Советот на Европа во Стразбур

Брошура: краток архитектонски опис на зградите на Советот на Европа и некои од нејзините уметнички дела

Достапна на англиски, француски и германски јазик

Консултирајте ја брошуратаКонсултирајте ја брошурата

Пристап до Советот на Европа

Пристап до Советот на Европа

Карта на градот Стразбур и неговата транспортна мрежа: Како да дојдете до Советот на Европа со автомобил, авион, воз, трамвај, автобус итн

Двојазична англиско/француска карта

Консултирајте ја картатаКонсултирајте ја картата

Посета на Советот на Европа

Посета на Советот на Европа

Брошура: краток преглед на различните видови на посета на Советот на Европа кои Советот ги предлага: тури со водич и студиски програми

Достапна на англиски, француски и германски јазик

Консултирајте ја брошуратаКонсултирајте ја брошурата

Опсег на делување

Опсег на делување

Презентација на слајдови: за структурата, историјата и активностите на Советот на Европа

Достапна на англиски, француски и германски јазик

Консултирајте ја презентацијатаКонсултирајте ја презентацијата


Референтни Интернет страници

Ресурси за наставници

Ресурси за наставници

Оваа страна обезбедува референци за документи и ресурси за наставници во облик на фајлови достапни за печатење и/или фотокопии. Некои од нив можат да се користат бесплатно (можат да се преземат како PDF фајлови), додека други можат да се купат преку Интернет.

Достапни на англиски и француски јазик

Мултимедија / ресурси за медиумите

Мултимедија / ресурси за медиумите

На оваа страница се достапни слики, фотографии и видео снимки, како и пристап до аудио материјал, podcasts и соопштенија за медиумите

Достапни на англиски, француски, германски, италијански и руски јазик

Игра „Wild Web Woods’’

Игра „Wild Web Woods’’

Учење за безбедност на Интернетот низ игра: Советот на Европа промовираше on-line игра „Wild Web Woods” за да ги научи децата на основна безбедност на Интернет на забавен начин и во пријателска бајковита средина. Играта е направена воглавно за деца помеѓу 7 и 10 години.

Достапна на 14 европски јазици

Podcasts site

Podcasts site

Нуди листа podcasts на многу актуелни теми и ги презентира активностите на Советот на Европа во овие области.

Podcasts достапни на англиски, француски и други европски јазици

Фејсбук страница на Советот на Европа

Фејсбук страница на Советот на Европа

Придружете му се на клубот на поддржувачи да споделувате знаење и зборувате за актуелните прашања, кампањи за подигање на свеста и активностите на Советот на Европа

Фото галерии на Flickr

Фото галерии на Flickr

Галеријата на фотографии на Советот на Европа е повеќестран прозорец кон Организацијата, прикажувајќи ги уважените гости и посетите кои се забележани низ историјата, лидерите на Советот на Европа, просториите и публикациите

YouTube видео страница

YouTube видео страница

Страницата на Советот на Европа на YouTube нуди видео ресурси со пристап до спотовите за подигање на свеста на неколку јазици и други видео снимки и филмови за институцијата.