Hedeflerimiz

Tüm Avrupa‘da ortak bir demokratik ve hukuki alanın oluşturulması Avrupa Konseyi’nin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ülkelerin temel değerlerine saygı duyulması da amaçlanmaktadır.

İnsan hakları... Demokrasi... Hukukun üstünlüğü...

Bu değerler hoşgörülü ve medeni bir toplumun temel taşlarını oluşturur. Ayrıca bu değerler, Avrupa’da istikrar ortamının sağlanması, iktisadi büyüme, sosyal dayanışma için de kaçınılmaz bir öneme sahiptir. Bu temel değerlere dayanarak, terörizm, organize suçlar, yolsuzluk, siber suçlar, biyoetik, klonlama, kadın ve çocuklara yönelik şiddet eğilimleri, insan kaçakçılığı gibi büyük sorunlara ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Günümüzde toplumların karşılaştığı sorunlarla mücadele etmek için tüm üye devletler arasında işbirliği sağlanmasının tek çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.

Hedefler:

- İnsan haklarını, çoğulcu demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak;


- Avrupa’nın kültürel kimliği ve çeşitlilğini geliştirmeyi desteklemek ve bilinçlenmeyi artırmak;


- Avrupa toplumunun karşılaştığı sorunlara ortak çözümler bulmak;


- Siyasi, anayasal ve yasamaya ilişkin reformları destekleyerek Avrupa’da demokratik istikrarı güçlendirmek


Avrupa Konseyi’nin şuanki siyasi görevi, 2005 Mayıs ayında Varşova’da düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarından oluşan üçüncü zirve toplantısında belirlendi. Daha fazla bilgi için tıklayın