Naši cilji

Temeljni cilj Sveta Evrope je ustvariti skupen demokratičen in pravni prostor prek celotne evropske celine ob spoštovanju ključnih vrednot: človekovih pravic, demokracije in vladavine prava

Človekove pravice... Demokracija... Pravna država

Te vrednote so kot temelji tolerantne in civilizirane družbe nujno potrebne za stabilnost, gospodarsko rast in družbeno povezanost celine. Na njihovi osnovi poskušamo najti skupne rešitve za glavne današnje probleme kot so terorizem, organiziran kriminal in korupcija, kiberkriminal, bioetika, rasizem in predsodki, nasilje nad ženskami in otroci ter trgovina z ljudmi. Sodelovanje vseh držav članic je edini način za reševanje glavnih problemov, s katerimi se danes sooča družba.

Naši cilji:

- braniti človekove pravice, pluralistično demokracijo in vladavino prava;


- spodbujati ozaveščanje ter razvoj kulturne identitete Evrope in njene raznolikosti;


- najti skupne rešitve za probleme, s katerimi se sooča evropska družba;


- razvijati demokratično stabilnost v Evropi s podpiranjem političnih, pravosodnih in ustavnih reform


Sedanji politični mandant Sveta Evrope je bil določen na Tretjem vrhu šefov držav in vlad, ki je maja 2005 potekal v Varšavi Več informacij