Eylemlerimiz


Eylemlerimiz


Bu siteye erişmek için sunucunuzda Javascript'i etkinleştirin ya da
Flash Player'ı güncelleyin

İdam cezası

Dünyada idam cezasının artık uygulanmadığı tek kıta Avrupa'dır. Avrupa Konseyi’ne üye 47 devlet idam cezasını ya da idam cezası moratoryumunu yasaklamıştır.

Avrupa Konseyi, idam cezasının yasaklanmasında ve bu cezanın demokratik toplumlarda yeri olmadığını kanıtlamada öncü bir rol oynamıştır.

Konsey’in idam cezasını kaldırmadaki bu kararlılığı sonucunda, idam cezasının yasaklanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nün 6 nolu protokolünde yer aldı. Bu Protokol, Parlamenterler Meclisi'nin girişimini takiben 1983 Nisan ayında onaylandı. Başka bir önemli adım ise 2002’de idam cezasının her koşulda yasaklanmasına dair 13 nolu protokolün kabul edilmesiydi.

Avrupa Konseyi idam cezasının kaldırılmasını, üyeliğin ön koşulu olarak belirledi. Bunun sonucunda ise, 1997 yılından bu yana Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sınırları içinde hiç kimse idam cezasına çarptırılmadı. Parlamenter Meclisi ölüm ceazası konusunu denetlemeyi sürdürüyor. Meclis eylemlerini gözlemci statüsündeki ülkelere de duyuruyor. Bu konu özellikle Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni ilgilendiriyor.

Podcast


Daha fazla bilgi için