Nos actions


Les nostres accions


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player

Les persones amb discapacitat

Europa compta amb uns 80 milions de persones amb discapacitat. En alguns Estats Membres, aquestes persones encara troben dificultats per exercir alguns drets i llibertats, per exemple, en el sector de l’ocupació, de l’educació i de la vida política.

Les polítiques en favor de les persones amb discapacitat molt sovint s’han centrat exclusivament en les atencions dispensades en centres sanitaris, la rehabilitació mèdica i les prestacions socials. Convé, però, posar l’accent en els drets de les persones amb discapacitat en tant que éssers humans, i sobre la seva integració en el si de la comunitat.

El 2006, el Consell d’Europa va adoptar un Pla d’Acció en favor de les Persones amb Discapacitats que se centra en la seva participació en la vida política, pública i cultural, l’educació, la informació i la comunicació, l’ocupació, l’eliminació de barreres arquitectòniques i els transports.

Internet ofereix un gran potencial per millorar la inserció social de les persones amb discapacitat (treball en línia, democràcia electrònica, accés al coneixement i a la informació). El Consell d’Europa atorga una atenció particular a les qüestions d’accessibilitat i de concepció universal, amb la finalitat que aquestes noves tècniques ofereixen a tothom igualtat d’oportunitats per participar plenament i activa en la vida de la comunitat i no constitueixen noves fons d’exclusió social.

Podcast


M�s informaci�