Nos actions


Les nostres accions


_enYou will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player

La violència domèstica

Tot i que, a vegades, els homes i els infants també siguin objecte de la violència domèstica, la major part de les víctimes són dones. La violència exercida sobre les dones és una de les formes més greus de violació dels drets humans basada en el sexe. Malgrat una evolució positiva de la legislació, la política i les pràctiques, no hi ha cap Estat Membre del Consell d’Europa ni cap entorn social que es lliuri d’aquesta plaga.

L’estudi dut a terme el 2006 pel Consell d’Europa suggereix que, en tots els països, entre una cinquena i una quarta part de les dones han estat víctimes de violències físiques com a mínim una vegada en el decurs de la seva vida adulta, i més d’una desena part de les dones han patit violències sexuals. A més, s’estima que entre un 12 i un 15 % de dones han experimentat vexacions domèstiques després dels 16 anys.

El Consell d’Europa ha pres una sèrie d’iniciatives per promoure la protecció de les dones contra la violència. Entre el 2006 i el 2008, va dur a terme una campanya per lluitar contra la violència de gènere, inclosa la violència domèstica. El seu objectiu: sensibilitzar l’opinió pública sobre el fet que la violència exercida envers les dones és una violació dels drets humans i promoure l’establiment de mesures eficaces per prevenir i combatre aquesta plaga en els Estats Membres del Consell d’Europa.

Podcast


Més informació
Vídeo