Nos actions


Les nostres accions


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player

La governança d’Internet

Internet té una incidència considerable sobre les societats d’arreu del món. Segons les xarxes de ComScore, el 1999 es comptabilitzaven 300 milions d’usuaris d’Internet. El 2011 ja s’han assolit els 2000 milions.

El Consell d’Europa s’esforça per promoure una governança d’Internet guiada pels valors de la democràcia, dels drets humans i de la preeminència del dret. Es dedica a limitar els riscos d’un ús abusiu d’Internet, però també a optimitzar el seu potencial per millorar la qualitat de vida, especialment la de les persones amb algun tipus de discapacitat.

L’Organització contribueix a establir serveis d’Internet accessibles, abordables, segurs, fiables, sostenibles i constantment disponibles. Protegeix la llibertat d’expressió i la lliure circulació de la informació a la Xarxa, trobant, cas que sigui necessari, un terme mig entre aquesta exigència i el respecte d’altres drets i interessos legítims.

L’acció del Consell d’Europa es fonamenta en convenis i en eines novadores destinades a lluitar contra la cibercriminalitat, protegir els infants, prevenir el ciberterrorisme, protegir els consumidors contra els medicaments i els productes mèdics falsificats i també a promoure la democràcia electrònica i la plena i total participació en la vida social de les persones amb discapacitat, i això tant en el món virtual com en el món real.


Més informació