Contacts


Kontakte

 

 


Akses në Këshillin e Evropës


Tregoni Këshillin e Evropës në një hartë më të madhe

Avenue de l’Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Hartë


Kërkesa për Informacion

Lista dhe adresat email


Vizitat në Këshillin e Evropës

Tel. +33 (0)3 88 41 20 29
Fax +33 (0)3 88 41 27 54
Email : visites@coe.int
Më shumë informacion


Kontaktet me shtypin

Tel. +33 (0)3 88 41 25 60
Fax +33 (0)3 88 41 39 11
Email : pressunit@coe.int

Të gjitha kontaktet për shtypin
Video Foto Audio : shërbimet dhe kontaktet