Bütçe


Bütçe


Avrupa Konseyi’nin 2010 yılı bütçesi


Avrupa Konseyi’nin olağan bütçesi 218 milyon avro’ya (€) ulaşıyor. Üye devletlerin büyçeye katkısı 211 milyon avro’dur (€).
2010 yılı bir geçiş süreciydi. Bütçe tartışmaları, Teşkilatın geleceği, düzeni ve işleyişi üzerine bir strateji belirlenmesi gerektiğini açıkça gösteriyor.

Siyasi etikisini güçlendirmek ve verinliliğini artırmak amacıyla, Bakanlar Komitesi kampsamlı bir reform sürecini uygulama konusunda kararlılığını gösterdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, 2010 Ocak ayının sonunda düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Daha esnek, daha uyumlu olmamız ve yeniden yapılanmamız gerekiyor. Sürekli değişim gösteren bir dünyada yaşadığımız için yeniliklere uyum göstermemiz gerekiyor".

Bu sene, Avrupa Konseyi yürüttüğü en önemli faaliyetleri geliştirmeye devam edecek. Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan Üçüncü Zirve Toplantısının Eylem Planı’nında belirlenen yetki alanlarını güçlendirmeyi de sürdürecek. Yürütülecek ortak programlarla, insan hakları, demokrasi, iyi yönetim, vatandaşların güvenliği ve daha insancıl bir Avrupa’nın oluşturulması gibi konular yeni bir boyut kazanacaktır.

47 üye devletin olağan bütçeye olan katkısını gösteren tabloya (Resolution CM/Res(2009)20) linkine tıklanarak, gelir ve gider tablosuna (Resolution CM/Res(2009)21) linkine tıklanarak ve Bakanlar Komitesi’nin ilgili kararlarına (1071/11.1/Part1) linkine tıklanarak erişilebilir.Avrupa Konseyi’nin 2010 yılına ait diğer bütçeleri:

- Binalara ayrılan olağanüstü bütçe (üye devletlerin katılım payı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Emeklilik bütçesi (yönetmelik, karar);

- Emeklilik fonu (üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Avrupa Gençlik Vakfı’nın bütçesi (Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine dair Sözleşme’nin bütçesi (üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kısmi Anlaşma'nın bütçesi(üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı üzerine İşbirliği Grubu’nun(Pompidou Group) Kısmi Anlaşması'nın bütçesi(üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Teknolojik ve doğal afetlerde kurtarma çalışmalarının organize edilmesi ve afetlerden korunulması üzerine İşbirliği Grubu’nun Kısmi Anlaşması'nın bütçesi ve üye devletlerin Avrupa Konseyi’nin bütçesine olan katılımlarının ayarlanması (üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Yaratıcı sinemacılık ve görsel-işitsel çalışmaların dağıtımı ve ortak üretimi üzerine (Eurimages) Avrupa Destek Fonu’nun Kısmi Anlaşması'nın bütçesi (Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) bütçesi (üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Avrupa Gençlik Kartı’na dair Kısmi Anlaşma'nın bütçesi (üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar);

- Graz’da bulunan Avrupa Modern Diller Merkezi’ne dair Genişletilmiş Kısmi Anlaşma’nın bütçesi

(üye devletlerin katkısı, Gelir-gider tabloları, Bakanlar Komitesi'nin aldığı ilgili kararlar)

Ayrıca aşağıdaki linklere de ulaşabilirsiniz:

2010 yılında Avrupa Konseyi’nin, görevli ya da sözleşmeli personel olarak yaklaşık 2200 çalışanı bulunuyor.

Sekreteryanın teşkilat şeması

2009/2010 bütçe katkılarının karşılaştırmalı tablosu