Budget


Pressupost


Programa i Pressupost del Consell d’Europa per als anys 2012-2013


Amb el fi de facilitar la planificació I la gestió de recursos, en la línia de les altres organitzacions internacionals com les Nacions Unides i la OCDE, el consell d’Europa té ara un programa i un pressupost bienal.

El programa i el pressupost 2012-2013 està orientat a un control estricte de les despeses, afegint reduccions significatives al personal i la redistribució dels recursos a sectors prioritaris en matèria de Drets Humans, Estat de Dret i Democràcia, posant un major ènfasis a les activitats de camp i l`eficàcia dels mecanismes de supervisió per a obtenir una millor coordinació de les activitats, una major eficiència i un major impacte.

- Consell d’Europa - Programa i Pressupost per als anys 2012-2013
- Contribucions al Consell d'Europa Pressupostos 2012
- Escales de la contribució al Consell d'Europa Pressupostos 2012
- Contribucions degudes 2012
- Contribucions degudes 2011
- Contribucions degudes 2010