Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Норвешка

''Летна ноќ во шума од моќниот север'' од Нилс Аас

Донација во 1976

Ѕидна декорација во борово дрво