Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Лихтенштајн

''Бакарен прстен'' од Георг Малин

Дониран во 1977

Cкулптура во бакар