Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Исланд

''Бранот на столетијата'' од Еинар Јонсон

Донација во 1976

Скулптура од бронза (copia de menor escala)