Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Франција

''Слобода – Поема од Пол Елијар'' според Фернанд Лежер

Донација во 1978

Таписерија