Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Австрија

''Европа'' од Рудолф Кедл

Донација во 1985

Бронзена скулптура обработена со електролиза