Organisation's wallpapers

Այցելություն Եվրոպայի խորհուրդ


Բարի գալուստ Եվրոպայի խորհուրդ
Այցելությունը Եվրոպայի խորհուրդ ձեզ պատկերացում կտա խորհրդարանի անդամների, դիվանագետների, փորձագետների և այլ ներկայացուցիչների աշխատանքի վերաբերյալ, ովքեր անդամ պետություններից գալիս են Եվրոպայի պալատ համատեղ աշխատելու և արդի հիմնական խնդիրների շուրջ ընդհանուր լուծումներ գտնելու համար:

Ինչ կտեսնեք դուք այնտեղ

- Ֆրանսիացի ճարտարապետ Անրի Բերնարի կողմից 1977թ. նախագծված Եվրոպայի պալատի նախասրահն իր տպավորիչ աստիճաններով և «իր ծանրակշիռ արտաքին տեսքով հաստատում է, որ միասնությունը անհրաժեշտ մի ուժ է գաղափարների ազատ հակամարտության համար»: -Կառույցի սրտում Վեհաժողովի նիստերի դահլիճն է, որտեղ լսվում է Եվրոպայի, այնտեղ գտնվող երկրների և տարածաշրջանների ժողովրդավարական ձայնը: Հենց այստեղ է, որ ողջ Եվրոպայի քաղաքական գործիչները հանդիպում են Խորհրդարանական վեհաժողովում և Տեղական և տարածքային իշխանությունների Կոնգրեսում:

Այցելության տեսակները

Եվրոպայի խորհրդի Այցելությունների բաժինը կազմակերպում է էքսկուրսիաներ և ուսումնական ծրագրեր՝ հարմարեցված յուրաքանչյուր խմբի համար: Առաջարկվում է երկու տեսակի այցելություն:

Էքսկուրսիաներ

Էքսկուրսիաները նախատեսված են հիմնականում այն այցելուների համար, ովքեր ցանկանում են առավել ընդհանուր տեղեկություններ ստանալ Եվրոպայի խորհրդի մասին.
- ծանոթություն Եվրոպայի խորհրդի հետ,
- բացատրական տեսահոլովակ,
- այցելություն Խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերի դահլիճ,
- քննարկում Եվրոպայի խորհրդի դերի վերաբերյալ,
- այցելություններն անց են կացվում անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուներով,
- տևողությունը՝ մոտավորապես 1 ժամ:

Էքսկուրսիաները դադարեցվում են Խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստերի ժամանակ, բայց այցելուների խմբերը հնարավորություն ունեն հետևելու նիստերի դահլիճում ընթացող քննարկումներին:(4 նստաշրջանների ամսաթվերը նշված են Խորհրդարանական վեհաժողովի կայքէջում):)

Ուսումնական ծրագրեր

Էքսկուրսիաները հարմարեցված են խմբերի կարիքներին ու հետաքրքրություններին (ուսուցիչների, իրավաբանների, ուսանողների և այլն).
- այցելություն Խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերի դահլիճ,
- դասախոսություն Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դերի վերաբերյալ,
- ըստ խնդրանքի կարող են առաջարկվել նաև Եվրոպայի խորհրդի գործունեության կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող դասախոսություններ,
- դասախոսությունները կարող են անցկացվել անդամ պետություններից յուրաքանչյուրի լեզվով,
- տևողությունը՝ մոտավորապես 2-3 ժամ:

Ինչպե՞ս դիմել

Բոլոր այցելությունները պետք է գրանցվեն նախապես: Էքսկուրսիաներ և ուսումնական ծրագրեր կազմակերպվում են նվազագույնը 15-հոգանոց խմբերի համար:

Այցելություններն անվճար են

Եվրոպայի պալատն այցելուների համար ազատ է երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ, բացառությամբ ֆրանսիական ազգային տոների օրերին: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այցելուները պետք է ունենան անձը հաստատող որևէ փաստաթուղթ: Հաշմանդամի սայլակով մուտքը մատչելի է:

Ձեր այցելությունը գրանցելու և լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք կապվել Այցելությունների բաժնի հետ.

Visitors’ Service
Directorate of Communication
Council of Europe, F-67075 STRASBOURG Cedex
Tel: +33 (0)3 88 41 20 29
Fax: +33 (0)3 88 41 27 54
E-mail: visites@coe.int