Els símbols del Consell d’Europa

Els símbols del Consell d’Europa

La bandera i l’himne Europeus foren escollits i adoptats pel Consell d’Europa abans d’esdevenir igualment els símbols de la Unió Europea. Avui són els emblemes d’una identitat europea comuna.

 

You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player

La bandera Europea

quote 1Sobre el fons blau del cel, els estels formen un cercle en signe d’unió. Sempre són dotze, símbol de la perfecció i de la plenitud, que evoca tant els apòstols com els fills de Jacob, els treballs d’Hèrcules, els mesos de l’any. quote 2

Des de la seva creació el 1949, el Consell d’Europa és conscient de la necessitat de donar un símbol a Europa al qual tots els pobles es puguin identificar. El 25 d’octubre de 1955, l'Assemblea Parlamentària escull per unanimitat un emblema d’atzur que porta una corona de dotze estrelles d’or. El 9 de desembre de 1955, el Comitè de Ministres de l'Organització adopta la bandera estelada que serà inaugurada de manera solemne el 13 de desembre del mateix any a Paris.

Un símbol per a tot Europa

El 1983, el Parlament Europeu adopta la bandera creada pel Consell d’Europa i preconitza que esdevingui igualment l'emblema de la Comunitat Europea. El Consell Europeu aprova aquesta proposta el juny de 1985. Les Institucions de la Unió Europea utilitzen aquesta bandera des de 1986.

D’ençà de la seva adopció, la bandera europea s’ha imposat com el símbol d’un projecte comú que uneix a tots els europeus més enllà de les seves diversitats.

Copyright
Qualsevol persona física o jurídica ("usuari") pot utilitzar l'emblema europeu o qualsevol dels seus elements, atenent a les següents condicions d'ús.
Condicions d'ús
L'ús de l'emblema europeu i/o qualsevol dels seus elements està permés, independentment de si la utilització és de caràcter no lucratiu o comercial, a menys que:
(a) la utilització creï la impressíó incorrecta o suposició de que existeix una connexió entre l'usuari i qualsevol de les institucions, órgans, oficines, organismes i órgans de la Unió Europea o el Consell d'Europa;
(b) la utilització indueixi al públic a creure erròniament que l'usuari es beneficia del recolzament, patrocini, aprobació o consentiment de qualsevol de les institucions, órgans, oficines, organismes i órgans de la Unió Europea i el Consell d'europa;
(c) L'ús està en connexió amb qualsevol objectiu o activitat que sigui incompatible amb els propósits i principis de la Unió Europea o del Consell d'Europa, o el que sería, d'una altra manera, il•legal.
Marca comercial i qüestions connexes
La utilització de l'emblema europeu, d'acord amb les condicions establertes a l'apartat anterior no significa consentiment per a la inscripció de l'emblema o una imitació d'aquest com a marca comercial o qualsevol altre dret de propietat intel•lectual. La Comissió Europea (embl@ec.europa.eu) i el Consell d'Europa (legal.advice@coe.int) continuarà el seguiment de les sol•licituds de registre del emblema europeu o part del mateix com (part de) els drets de propietat intel•lectual, en conformitat amb les disposicions legals aplicables.