La nostra pel•lícula institucional

Aquesta pel•lícula, breu i sense comentaris, passa revista de manera àgil a les activitats principals del Consell d’Europa i als reptes presents i futurs. Fa el vincle entre les seves activitats i la vida quotidiana dels ciutadans d’Europa.