Drejtuesit

Drejtuesit

 


Edmond Panariti

Ministër i Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe Kryetar i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës

Ish Sekretarët e Përgjithshëm

Terry Davis

Mbretëria e Bashkuar
22 qershor 2004
31 gusht 2009

Walter Schwimmer

Austri
1 shtator 1999
31 gusht 2004

Daniel Tarschys

Suedi
20 qershor 1994
1 shtator 1999

Catherine Lalumière

Francë
1 qershor 1989
31 maj 1994

Marcelino Oreja Aguirre

Spanjë
1 tetor 1984
1 qershor 1989

Franz Karasek

Austri
1 tetor 1979
1 tetor 1984

Georg Kahn-Ackermann

Gjermani
17 shtator 1974
17 shtator 1979

Lujo Toncic-Sorinj

Austri
16 shtator 1969
16 shtator 1974

Peter Smithers

Mbretësia e Bashkuar
16 mars 1964
15 shtator 1969

Lodovico Benvenuti

Itali
15 shtator 1957
15 mars 1964

Léon Marchal

Francë
21 shtator 1953
vdekur ne 24 shtator 1956

Jacques Camille Paris

Francë
11 gusht1949
vdekur në korrik 1953