Kurucular


Kurucular

 

 


image fondateurs

Avrupa Konseyi’nin 1949’da kurulmasıyla Avrupa Birliği sürecinin ilk adımlarını atan kurucular, 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (ECSC), 1957’de de Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun(EEC) kurulmasını sağlamışlardır. İki dünya savaşına da tanık olmuş, Avrupa kültürlerininin çoğuyla iletişim kurmuş ve ülkeler arasında diyalog kurmayı başarmış bu kurucular, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan Avrupa barışının öncüleridir.

 

Winston Churchill

İngiltere başbakanı

12 Ağustos 1949, Strazburg

quote 1Bizi tehdit eden tehlikeler oldukça büyüktür, ancak büyüklük de bizim kudretimizdir. Hedeflerimizi gerçekleştirmemize ve insanlığa saygı duyulmasına önem verecek manevi değerleri ve ileriye doğru atılan adımlarda kimsenin tehdidine boyun eğmeyecek fiziksel gücü ile birleşmiş bir Avrupa kurmamıza engel olacak hiç bir neden yoktur. quote 2

Konuşması:

Dikkatli dinleyin! Konuşmamı Fransızca yapacağım.

Halen savaşın yaralarından korkan bu antik kentte, ilerde bir gün Avrupa parlamanetosu olmasını hayal ettiğimiz bir meclisi bugün kurumak için toplanmış bulunuyoruz. Biz en önemli olan ilk adımı attık. Atılan ilk adımlar her zaman daha önemlidir. Avrupa Hareketi’nin daveti üzerine Strazburg halkını bir araya getiren bu görkemli buluşma, yalnızca siyasi düşünürlerin akıllarında değil aynı zamanda ifade özgürlüğüne sahip tüm Avrupa halkının kalbinde de birleşmiş bi Avrupa fikrinin ne denli kudretli ve güçlü olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaktadır.

Bu kısa zaman zarfında başarılarımızdan doğan sonuçlar beni hem daha da cesaretlendirdi hem de hayrete düşürdü. Neredeyse bir yıl önce, Lahey kongresinde, Avrupa meclisinin kurulmasını gündeme getirmiştik. Taleplerimizin gerçeğe dönüşmesi amacıyla kamuoyunu, hükümetlerini ikna etmeleri için seferber etmemiz gerekiyordu. Bunun yanısıra tüm tereddütlerin ortadan kalkması gerekiyordu.

Birleşik bir Avrupa fikri gibi güzel bir sebepten dolayı bizi detekleyen dostlarımız da yanımızdaydı. Bize desteklerini esirgemeyenlerin arasında bakanlık düzeyinden dostlarımız da vardı. Sanıyorum, sayın Spaak kadar Avrupa Hareketi’ne destek veren kimse olmamıştır. Avrupa Parlamentosu fikrini savunan ve oybirliğiyle Parlamento’nun ilk Başkanı olarak seçilen lider Spaak, bugün de bizlerle.

Bugün yeni Meclis’de ne kendi ülkelerimizi ne de siyasi partileri temsilen bir araya geldik. Bugün Avrupalı kimliğimizle, Avrupa’nın eski şanını canlandırmak ve Avrupa kıtasının uluslararası bir kuruluş aracılığıyla bağımsız ve kendine yeten kimliğini yeniden kazanması için ele ele, omuz omuza vererek yürüyoruz. Kendi ülkelerimize duyduğumuz bu kutsal ve saygıdeğer bağlılık duygusunu, Avrupa dostluğu ile bir arada yaşamak hiç şüphesiz zor olmayacaktır. Bunun aksine, tüm meşru menfaatlerin uyum içerisinde birbirine bağlanacağını düşünüyoruz. Bunun yanısıra, vatandaşlık ve ortak egemelik duygularına, aynı yaşam tarzına sahip tüm Avrupa kıtasındaki ülkeleri dahil ettiğimiz takdirde her birimizin ülkesinin güvenliği konusuna ve çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum.

Bizi yöneten bu ilkeler Birleşmiş Milletler’in Anayasası’nda yer almaktadır. Avrupa bu ilkelerin güçlü bir savunucusu ve yöneticisi olmalıdır. Bu ilkeler genel anlamıyla, Cenvre’de Birleşmiş Milletler tarafından duyrulan İnsan Hakları Beyannemesi’nde yer almaktadır. Dolayısıyla, Avrupa’nın refahı ve yeni doğuşuna giden yolu bulmakla kalmıyor, aynı zamanda despotizm hareketi ya da kurtulduğumuz nazi işgali gibi herhangi bir totaliter rejimin bizi çiğnememesi için kendimizi koruma altına alıyoruz.

Ben şahsen hiç bir ırka ve ülkeye karşı düşmanlık duygusu beslemiyorum. Biz bugün herhangi bir ırka ya da ulusa karşı toplanmak için bir araya gelmedik. Biz her şekliyle tüm totaliter ve despot hareketlere karşı bir yumruk olduk. Sahte vaatleri, benimsediği isimler ya da yandaşlarının büründüğü sahte kılıflar olsun zorba yönetimler her zaman birbirinin aynısıdır. Ancak eğer hakettiğimiz ödüle ulaşmak istiyorsak, karşımıza çıkan tüm engellerden kurtulmalı ve kendi kendmizin yöneticisi olmalıyız. Avrupa'yı kasıp kavuran ve harap eden bu despotizm duygularını aşmamız gerekiyor. Eski atışmalarımıza son vermemiz ve toprak işgali hırsımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Ulusal rekabetler her alanda yaratıcılığa dönüşmeli ve böylece ortaya çıkan en orjinal fikri ortak çıkarlarımız için kullanmalıyız.

Ayrıca, Avrupa’nın değişmesini başarıyla sağlayacak yeterli güce ve zamana sahip olacağımızdan emin olmak için gerekli önlemleri almalıyız. Nitekim Strazburg’da toplanan Avrupa Meclisi bu konuda önemli bir rol oyanayacaktır. Ancak Meclis, sağduyu, hoşgörü, bağımsızlık ve herşeyden önce o olmadan hiç birşeyi başaramayacağımız cesaret duygusuna sahip olduğunu gösterdiği takdirde etkili bir rol oynayabilecektir.

Sizler temsil etmek istediğimiz ve haklarını ve çıkarlarını korumayı görev bildiğimiz geniş kitlelerin bir parçasısınız, dolayısıyla Strazburg vatandaşlarının bu mükemmel buluşmasının bize destek vermesini istiyorum. Avrupa’da Demir Perde’nin her iki tarafında da milyonlarca ailenin kalbi bizimledir. Refaha ulaşmaları ve hayatlarında parıltılar olması için onlara bir şans verilmeyecek mi? Güven ve huzur içerisinde yaşayamayacaklar mı? Tanrı’nın ve doğanın onlara sunduğu özgürlükten ve basit mutluluklardan yararlanamayacaklar mı? Ekmeğini onurlu bir şekilde çalışarak kazanan bir adam ileride iyi günlerin beklediği umuduyla çocuğunu mutlu ve sağlıklı bir şekilde yetiştiremeyecek mi ? İşgalden, savaş ve bombadan, asker postallarının çıkardığı ürkütcü seslerlerden ve en kötüsü polisin kapıyı çalıp baba ve ağabeyini alıp götürülmesinden korkmaya mahkum mu kalacak bu insanlar? Oysa bu insanlar, Avrupalılar, kendi çabalarıyla bu kabusdan uyanıp, özgürlüklerine kavuşup kendilerini gün ışığının kollarına bırakamazlar mı?

Köklü tarihimizde, din ve hanedan savaşlarından ortaya çıkan tehlikelerin üstesinden geldik. Otuz yıllık savaş döneminin ardından, milliyetçi savaşların son buduğundan artık eminim. Tüm galibiyetlerimiz ardından, bir çok ülkede yayılan beşinci kol eylemcileri tarafından zemini hazırlanan ve oligarşik ve barbar yönetimlerce ortaya çıkarılan ideolojik savaşlara doğru, bir başka değişle kaos ortamına doğru mu yöneleceğiz?

Kesinlikle hayır. Eğer istersek, günümüze kadar gelmiş olan tehlikelerin üstesinden gelmek bizim elimizdedir. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Umutlarımız ve çabalarımız barış, refah ve bolluk döneminin yerleşmesi yönünde. Bitmez tükenmez zenginliğimiz ve yeteneğimiz, dünya için Avrupa'yı ilham kaynağına dönüştürecektir. Tüm bu adımlarımızda britanyalı milletler topluluğunun parçası olan egemen devletlerin ve Atlantik okyanusu ötesindeki güçlü devletin desteğiyle ilerleyeceğiz. Bizi tehdit eden tehlikeler oldukça büyüktür, ancak büyüklük de bizim kudretimizdir. Hedeflerimizi gerçekleştirmemize ve insanlığa saygı duyulmasına önem verecek manevi değerleri ve ileriye doğru atılan adımlarda kimsenin tehdidine boyun eğmeyecek fiziksel gücü ile birleşmiş bir Avrupa kurmamıza engel olacak hiç bir neden yoktur.

 

Konrad Adenauer

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Şansölyesi

10 Aralık 1951

quote 1Strazburg’un çok daha büyük bir önemi var, o da neredeyse tüm Avrupa'yı bir araya getiren bir merkezin burada bulunuyor oluşuquote 2

Konuşması:

Avrupa Konseyi, Avrupa’nın siyasi anlamda kalkınmasını sağlayacak bir teşkilattır. Avrupa Konseyi’nin organları, Avrupa’dan temsilcilerin düzenli olarak bir araya gelerek endişelerini, umutlarını ve isteklerini dile getirdikleri, taleplerini değerlendirmek için ortak kriterler belirleyebildikleri ve iyi komşuluk ilişkileri ve dürüstlük duygusu içerisinde birbirleriye işbirliği sağladıkları bir platform sunuyor. Bir başka deyişle, burada Avrupa bilincinin dışavurumunu keşfediyoruz. Daha sıkı bir işbirliği sağlamak üzere gösterdiğimiz çabalarda orataya çıkan tüm farklı görüşlere rağmen tüm Avrupa’nın tek bir alanda bir araya gelebiliyor oluşu Avrupa Konseyi’ni çok farklı ve anlamlı kılıyor.

Avrupa’nın politikaları her ülkede Avrupa halkının ortak isteklerinden gücünü alacaktır. Bu istek ortak bir isteğe dönüştüğü takdirde ve yalnızca Avrupa Konseyi’nin bünyesinde gerçeğe dönüşebilir.

 

Robert Schuman

Fransa Dışişleri Bakanı

10 Aralık 1951

quote 1Avrupa Konseyi Avrupa’nın işbirliği deneylerinin yapıldığı bir laboratuardırquote 2

Konuşması:

Avrupa Konseyi Avrupa’nın işbirliği deneylerinin yapıldığı bir laboratuardır. Artık Avrupa’nın dinamik bir kuruluşu haline gelmiştir. Halen büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak cesaretimizin kırılması için hiç bir zaman yeterli sebep olamayacağını düşünüyorum. Hayal kırıklığımıza sabırsızlığımız neden oluyor. Doğanın kanununda, doğru fikirler mutlaka kabul görür ve sonunda gerçeğe dönüşür. Bizim yetersizliğimiz ve cesaretsizliğimiz bu fikirlerin gecikmesine, keşfedilememesine ve uygulamaya konulamamasına neden oluyor.

Avrupa’nın entegrasyonunda yaşanan zorlukları küçümsemek çok yanlış olur. Başarıya ulaşmak için hem ülkemizde hem de diğer ülkelerle yürüttüğümüz görüşmelerde sakin ve sabırlı bir tutum sergilemeliyiz. Elde ettiğimiz sonuç ne olursa olsun, Avrupa’yı birleştirme politikasına ilişkin sorun çıkacaktır. Bu sorun ise görmezden gelinemez. Tereddütlerimiz yüzünden, bu sorunun üstesinden gelmekte kendimizi güçsüz hissedersek, halkımızın arzusu, doğru kararları verip sorunu kökünden çözmemiz için bize yeterli gücü verecektir. Hanımefendiler, beyefendiler, eğer zamanında aklımızı kullanamazsak, ülkelerimizin ve Avrupa'nın kurtulması için son şansımızı da kaybetmiş olacağız.

 

Paul-Henri Spaak

1940 ve 1950’li yılların Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakanı

15 Mayıs 1962

quote 1Tüm Avrupa ülkelerini ilgilendiren sorunlar karşısında bugünkü gibi bir araya gelebilmemiz burayı farklı kılıyorquote 2

Konuşması:

Sayın başkan, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bu kürsüde tekrar söz almaktan ötürü memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Bu Meclis’de gerçekleşen onca şeyi düşündüğümde, katıldığım tüm tartışmalar, başarılarımız ve başarısızlıklarımız aklıma geliyor ve memnuniyetimi duygusallığa bırakıveriyorum. Çok uzun zamandır buraya geri dönmemiştim. Meclis’in zaman zaman cesaretinin kırıldığı ve topluma yararlılığı konusunda tereddüte düştüğü anlar olduğu bana iletilmişti.

Sayın konuklar, benim burada bulunuyor olmam bir çok bakanın bu teşkilata güvendiğini kanıtlıyordur ve Meclis’in geçmişe göre bugün daha faal olarak var olması kanısındayım. Açıkçası, başka teşkilarlarda ve başka bir meclisde görev alabilirdim. Ancak ben burayı seçtim. Bunun sebebi ise, hiç şüphesiz burada benimsenen görevdir. Tüm Avrupa’yı bir araya getirmesi ve altı ülkeyi aşan sorunlar karşısında tüm Avrupa ülkelerinin ilgilenmesi gerekiğinde bugünkü gibi bir araya toplanabilmemiz burayı farklı kılıyor.

 

Alcide de Gasperi

İtalya Başbakanı

10 Aralık 1951

quote 1Bu teşkilatı kurarken yürüttüğümüz faaliyetin hedefi her zaman ortak alınan bir kararla benimsenmeli, açık ve net olmalıdırquote 2

Konuşması:

Eğer sadece ortak yönetimler oluşturmaya çalışsaydık, büyük siyasi hedeflerden yoksun olurduk. Büyük bir birleşimin içinde yeni kararlar almaya hazır devletlerin isteklerini buluşturduğu kuruluşla yürüdüğümüz yolu belirlemeseydik, devletlerin dinamik gücünden farklı olarak Avrupa için yürütülen faaliyetler maneviyat ve coşkudan yoksun olacaklardı. Zaman zaman Kutsal Roma İmparatorluğu’nun çöküş döneminde yaşadığı gibi, aşırı yüklerden dolayı teşkilatın gereksiz olarak görüldüğü dönemler olabilir.

Avrupa’nın genç toplumu, damarlarından akan kanı ülkelerine olan bağlılıklarıyla birleştirdikleri için birleşik bir Avrupa’nın kurulmasından rahatsızlık duyacaklardır. Bu durumda, ciddi bir yozlaşma ile karşı karşıya kalınabilir.

Bu nedenle, teşkilatın adım adım kurulması gerektiği bilincine varmış olmamızın yanında, bu teşkilatı kurarken yürüttüğümüz faaliyetin hedefi her zaman ortak alınan bir kararla benimsenmeli, açık ve net olmalıdır.

Avrupa fikrinin henüz toplumun zihninde yer almadığının bilincindeyim. Yalnızca bir kısım politikacılar, entellektüel ve idealistler ülkelerinin yeniden kurulmasıyla iligli endişelerini bir yana bırakıp, ortak bir geleceğin hazırlanması için çaba göstermeye baş koydular. Sizler, Sayın Meclis üyeleri, sizler gibi halk tarafından seçilen meslektaşlarınızın size olan inançlarıyla ve size verilen görevle siz de bu seçkin grubun içinde yer alıyorsunuz.

 

Ernest Bevin

İngiltere Dışişleri Bakanı

5 Mayıs 1949

quote 1Bu eski topraklarda ilk defa demokratik bir kuruluşun doğuşuna tanık oluyoruzquote 2

Konuşması:

Baylar, Avrupa Konseyi Statüsü’nün ve hazırlık komitesinin kurulmasına dair antlaşmanın onaylanma seremonisi için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Diğer meslektaşlarım gibi ben de duygularımı bu anlamlı günde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünün, tarihi bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bugün imzalayacağımız Statü, Batı Avrupa’nın on ülkesi arasında aylar boyunca süren dostluk müzakerelerinin meyvesidir. Müzakereler, saygıdeğer Fransız devletadamı Herriot’un başkanlığında Paris’de geçen yılın sonunda gerçekleşen görüşmelerde şekil almıştır. Bunu takiben, Londra’da on ülkenin diplomatik temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleşmiştir. Artık bu antlaşmayla son şeklini almış bulunuyor. Bu antlaşma, Avrupa yaşamında umut verici ve yeni temelleri ortaya koyuyor. Bugün bu eski topraklarda ortak bir demokratik teşkilatın kuruluşuna şahit oluyoruz.