Els nostres objectius

El principal objectiu del Consell d’Europa és crear, en tot el continent Europeu, un espai democràtic i jurídic comú, tot vetllant pel respecte dels valors fonamentals: els drets humans, la democràcia i la preeminència del dret.

Drets humans... Democràcia... Estat de Dret

Fonaments d’una societat tolerant i civilitzada, aquest valors són indispensables per a l’estabilitat, el creixement econòmic i la cohesió social del continent. Ens guien en la recerca de solucions comunes per resoldre els principals problemes: terrorisme, criminalitat organitzada i corrupció, cibercriminalitat, bioètica i clonatge, racisme i prejudicis, violències envers les dones i els infants, i tràfic d’ésser humans. La cooperació de tots els Estats Membres és l’únic mitjà per resoldre les grans qüestions del nostre temps.

Objectius :

- Defensar els drets humans, la democràcia pluralista i la preeminència del dret ;


- Promoure la conscienciació i fomentar el desenvolupament de la identitat cultural d’Europa i de la seva diversitat ;


- Recercar solucions comunes als problemes de les nostres societats ;


- Desenvolupar l’estabilitat democràtica a Europa donant suport a les reformes polítiques, legislatives i constitucionals.


El mandat polític actual del Consell d’Europa fou definit en el decurs de la tercera Cimera de Caps d’Estat i de Govern (Varsòvia, maig de 2005) Més informació