Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Հայնրիխ ֆոն Բրենտանո [1904-1964]

Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար

14-ը հունվարի 1953 թ.

quote 1«Առաջին եվրոպական հաստատությունը, որ հող նախապատրաստեց եվրոպական քաղաքական իշխանության ստեղծման համար»:quote 2

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

Mr. President, the Council of Europe has played a prominent part in the development of the work whose conclusions I now have the honour of putting before you. It was the first European institution to pave the way for the creation of a European Political Authority. As far back as its First Session in August-September, 1949, the Consultative Assembly of the Council of Europe declared unanimously that the aim of the Council of Europe was the establishment of a European Political Authority with limited functions but real powers.

From the outset, therefore the Consultative Assembly sought to amend the Statute of the Council of Europe. Its discussions on the need for constitutional changes did not represent a mere splitting of hairs but were a serious attempt to find a formula for a genuine union – and meant continuous investigation of the political possibilities existing in this field.