Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Կառլո Սֆորցա [1873-1952]

Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար

18-ը նոյեմբերի 1950 թ.

quote 1«Եվրոպայի ճակատագիրը մեծ չափով գտնվում է ձեր
ձեռքերում»:quote 2

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

Gentlemen, the fate of Europe is largely in your hands. You can, if you wish, become the successors, on this side of the Atlantic, of the men who in America are still called the Fathers. The Fathers sacrificed the wish for independence of the thirteen colonies and on 17th Sept. 1787 wrote the joint Constitution, beginning for the first time with the famous words "We, the people of the United States.''

What a wonderful day it will be for the whole world, but one which must come if we wish to remain free men, when we proclaim at Strasbourg "We, the people of Europe." It is almost superhuman to imagine it. Yet this event will decide whether Europe is to remain Europe or to become the miserable little unknown peninsula of Asia which it was before the miracle of Athens and Rome.

I know that the task is enormous. But if your decide to undertake it, the grandeur of the task will determine the greatness of your deeds.