Nos actions


Les nostres accions


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player

L’explotació sexual dels infants

En les democràcies occidentals desenvolupades, gairebé un de cada cinc infants o de joves adults és víctima d’alguna forma d’abús sexual. L’explotació sexual dels infants és una de les pitjors formes de violència exercida sobre els infants i perjudica de forma duradora a les joves víctimes.

El 2007, el Consell d’Europa va adoptar el Conveni per la Protecció dels Nens i Nenes contra l’Explotació Sexual i l’Abús Sexual. És tracta del primer instrument que eleva a la categoria d’infracció penal els diversos tipus d’abusos sexuals infligits als infants, entre els que figuren els comesos a la llar o en el si de la família. Aquest conveni va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2010.

La campanya europea contra la violència sexual sobre els nens i nenes fou llançada a Itàlia el novembre de 2010. Intitulada « Un/a de cada cinc », aquesta campanya es basa en la regla « Aquí no es toca » i té com a objectiu promoure les mesures jurídiques i educatives necessàries per combatre qualsevulla forma de violència sexual sobre els infants.

A més, el Conveni del Consell d’Europa sobre la Cibercriminalitat converteix en infracció penal la pornografia infantil a la Xarxa i dóna a la policia mitjans per cooperar a escala internacional per tal de lluitar contra aquesta plaga.

Podcast

M�s informaci�
Llan�ament de la campanya europea contra la viol�ncia sexual envers els infants