Karıştırmayın


Karıştırmayın


Avrupa Konseyi

Avrupa’daki 47 üye ülkesiyle uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi’nin merkezi Strazburg’da bulunuyor.


fleches

Avrupa Birliği Konseyi

AB’ye üye devletlerin devlet ve hükümet liderleri, topluluğun politikasını tartışmak amacıyla düzenli olarak, yılda en az iki kere, toplanırlar.

Avrupa Birliği (AB)

AB, 27 üye ülkenin egemenliklerini kısmen devralarak, ortak çıkarların söz konusu olduğu meselelerde tüm Avrupa adına demokratik kararlar alınmasını amaçlar. Bugüne kadar, Avrupa Konseyi’ne üye olmayıp AB’ye üye olan devlet olmamıştır.


Parlamenter Meclisi


Avrupa Konseyi’nin tartışma organıdır. Üye devletlerin ulusal meclisleri tarafından atanan 318 asil üyesi, 318 yedek üyesi bulunur.


fleches

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Birliği’nin parlamentosu, 27 üyesinin 736 milletvekilini bünyesinde toplar. Üyeler, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşları tarafından oylamayla seçilir.


Avrupa İnsan Hakları Komisyonu

Komisyon, kasım 1998 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulmasıyla çalışmalarına son verdi. Kasım 1998 yılına kadar, uluslararsı bir organ olarak kişilerin ya da ülkelerin başka bir ülkeye karşı açtığı dava dilekçelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde kabul edilebilirliğini değerlendiriyordu.


fleches

Avrupa Komisyonu

Brüksel’de bulunan, Avrupa Birliği’nin yürütme organı, AB kurumları tarafından yapılan antlaşmaların ve alınan kararların doğru bir biçimde uygulanmasını denetliyor.


Uluslararası Adalet Divanı


Birleşmiş Milletler’in Lahey’de bulunan yargı organıdır.

Avrupa Adalet Divanı

Lüksemburg’da bulunan AB Adalet Divanı, topluluk hukukuna saygı duyulmasını sağlar ve AB’nin kurucu antlaşmalarını yorumlamayı ve uygulamayı amaçlar.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Strazburg’da bulunan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kurduğu tek yargı organıdır. Mahkeme, Sözleşmeye taraf olan her devletten bir Yargıcı bünyesinde toplar. Sözleşmelerin öngördüğü yükümlülüklere taraf devletlerin uymasını sağlar. Mahkeme 1998 Kasım ayından beri faaliyettedir.


fleches

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle, sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin, insanın temel hak ve özgürlüklerine önem vermesi amaçlanır.


fleches

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunmasını amaçlayan Beyanname, Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilmiştir.