EU joint programmes logo

Unió Europea - Consell d’Europa
Identitat visual dels programes conjunts


joint programme's visual identity

Impressions (PAO i Prepress)

Versions en color
download the jpg format download the eps format
download the jpg format download the eps format

Versions monocromàtiques

download the format jpg download the eps format
download the jpg format download the eps format

Versions amb text en blanc
download the jpg format download the eps format download the png format
download the jpg format download the eps format download the png format

Web (documents electrònics)

Per descarregar-vos les imatges que figuren a continuació, situeu el ratolí sobre la imatge, cliqueu en el botó dret i seleccioneu « Enregistrar la imatge en… »

Versions en color - Format JPEG
download the format jpg

download the format jpg

Versions monocromàtiques - Format JPEG
download the format jpg

download the format jpg