Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Сан Марино

''Слобода'' од Стефано Галети

Донација во 1990

Бронзена скулптура (единечна копија во помал размер)