Umetnost in darovi

Umetnost in darovi

Svet Evrope hrani v različnih svojih poslopjih zelo lepo zbirko umetniških del. Ti najrazličnejši darovi umetniških del, ki jih sestavljajo tako starejši kot sodobni kosi, skozi svojo raznolikost odsevajo evropsko kulturno identiteto.


Portugalska

''Caravels'', avtor: Manuel Carrelhas

Podarjeno leta 1984

Karavela iz 15. in 16. stoletja (kopija)