Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Португалија

''Галии'' од Мануел Карелас

Донација во 1984

Галии – бродови од 15-ти и 16-ти век (копии)