Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Монако

''Надоаѓање на мислите'' од Жан-Мишел Фолон

Донација во 2006

Група од 12 бронзени фигури на дрвени постаменти