Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


Ерменија

''Тамадa'' од Едвард Шарикијан

Донација во 2001

Скулптура во бронза и гранит