Nasıl çalışıyoruz ?


Nasıl çalışıyoruz ?


Bakanlar Komitesi

Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar komitesi tüm üye devletlerin dışişleri bakanları ya da Strazburg’da bulunan daimi temsilcilerden oluşur. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi’nin izleyeceği politikaya karar verir ve faaliyet programlarını ve bütçesini onaylar.


Parlamenterler Meclisi (PACE)

Parlamenterler Meclisi Konsey’in katılımcı ve itici kuvvetidir. Meclis uluslararası bir çok antlaşmanın ortaya çıkarılıp imzalanmasına öncülük ederek Avrupa genelinde yasama sisteminin oluşturulmasına destek olmuştur. Üyeleri, üye devletlerin meclisleri tarafından atanır.


Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

Kongre, Avrupa’daki 200.000 bölge ve belediye’nin sesidir. Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerden seçilen temsilcilere, ortak sorunlarını masaya yatırmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve politikalarını geliştirmeleri için bir diyalog ortamı sağlar.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa Konseyi’nin yargı organı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hakları tüm Avrupa vatandaşlarına tanır ve bu haklardan yararlanmalarını sağlar. Milliyetlerine bakılmaksızın, mahkeme devlet ve şahıslara açıktır. Avrupa Konseyi’nin 47 üyesi bu Sözleşmeyi imzalamıştır.


İnsan Hakları Komiseri

Üye devletlerde eğitimin desteklenmesi, farkındalığın artması ve insan haklarına saygı duyulması için faaliyet gösteren İnsan Hakları Komiseri bağımsız bir organdır. İnsan Hakları Komiseri bu konularda özellikle önleyici bir rol oynar.


Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı

Konferans, 400 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşunu (USTK) bir araya getirir. Politikacılar ve halk arasında önemli bir bağ kurar ve sivil toplumun sesini Konsey’e duyurur. USTK’ların uzmanları ve uzmanların avrupa vatandaşlarına uzanan kolu, Konsey’in yürüttüğü faaliyetleri oldukça etkiler.


Genel Sekreter

Genel Sekreter Parlamenterler Meclisi tarafından beş yılllık bir görev süresi için seçilir. Stratejik planlama, faaliyet programları ve bütçeyi yönlendirmeden sorumludur. Ayrıca Teşkilatın yönetimini gün ve gün takip eder.


Genel Sekreter Yardımcısı

Genel sekreter yardımcısı, genel sekreter seçiminden ayrı olarak gerçekleşen seçimde, beş yıllık bir görev süreliğine Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.


Sekreterya

47 üye devletin vatandaşlarından oluşan sayıları 2’000’i aşan daimi çalışma ekibi genel olarak Strazburg’da (Fransa) bulunuyor ancak geçici çalışanları da Avrupa’daki ofislerde çalışıyor.


Bütçe

2011 yılı bütçesi : 211 449 200 avro


Resmi diller

Fransızca ve İngilizce, Avrupa Konseyi’nin iki resmi dilidir. Almanca, İtalyanca Rusça dilleri ise çalışma dili olarak kullanılmaktadır. Diğer dillerde ise çeşitli belgeler mevcuttur.