Kako delujemo


Kako delujemo


Odbor ministrov

Je organ odločanja Sveta Evrope, ki ga sestavljajo ministri za zunanje zadeve držav članic ali šefi stalnih predstavništev držav članic pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Sprejema politične odločitve Sveta Evrope ter potrjuje proračun in program aktivnosti.


Parlamentarna skupščina (PSSE)

Kot posvetovalni organ je PSSE gonilna sila Sveta Evropa. Podala je iniciative za veliko število mednarodnih pogodb in pomagala ustvariti sistem zakonodaje za celotno Evropo.


Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

Ta organ predstavlja glas 200 000 regij in občin Evrope in deluje kot forum, kjer izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti razpravljajo o skupnih problemih, primerjajo izkušnje in oblikujejo politike. Deluje v podporo demokraciji in izboljšanju storitev na lokalni in regionalni ravni.


Evropsko sodišče za človekove pravice

Je sodno telo, ki človekove pravice zagotavlja vsakomur, ki se nahaja znotraj pravnega reda držav podpisnic Evropske konvencije o človekovih pravicah. To konvencijo je podpisalo vseh 47 držav članic Sveta Evrope. Na Evropsko sodišče za človekove pravice se lahko obrnejo države in posamezniki ne glede na narodnost.


Komisar za človekove pravice

Je neodvisen in ima funkcijo spodbujanja vzgoje in ozaveščanja človekovih pravic ter njihovega spoštovanja v državah članicah. Ima zlasti preventivno vlogo.


Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij

Sestavlja jo okoli 400 mednarodnih nevladnih organizacij (MNVO). Konferenca je ključna vez med političnimi predstavniki in državljani ter prenaša glas civilne družbe do Sveta Evrope. Strokovnost mednarodnih nevladnih organizacij in njihov stik z evropskimi državljani zelo koristi delu Sveta Evrope.


Generalni sekretar

Parlamentarna skupščina ga izvoli za petletni mandat kot vrhovnega predstavnika Organizacije. Odgovoren je za strateško načrtovanje in usmerjanje dejavnosti ter proračuna Sveta Evrope. Nadzira tudi tekoče poslovanje Organizacije.


Namestnik generalnega sekretarja

Prav tako ga izvoli Parlamentarna skupščina za petletni mandat, vendar ločeno od Generalnega sekretarja.


Sekretariat

Več kot 2000 članov stalnega osebja, ki prihaja iz vseh 47 držav članic, deluje večinoma v Strasbourgu, Francija, skupaj z začasnimi sodelavci pa včasih delujejo tudi v drugih uradih po Evropi.


Proračun

V letu 2010 znaša 218 000 000 €.


Uradni jeziki

Francoščina in angleščina sta uradna jezika Sveta Evrope. Nemščina, italijanščina in ruščina se uporabljajo kot delovni jeziki. Različni dokumenti obstajajo tudi v drugih evropskih jezikih.