Comment travaillons-nous ?


Com treballem?


El Comitè de Ministres

Òrgan decisori, està constituït pels ministres d’Afers Exteriors dels Estats Membres o per llurs representants diplomàtics permanents a Estrasburg. Determina la política de l’Organització i aprova el seu pressupost i el seu programa d’activitats.


Assemblea Parlamentària (APCE)

Òrgan deliberant, l’APCE és el motor del Consell d’Europa. Es troba a l’origen d’un gran nombre de tractats internacionals, contribuint a crear un espai legislatiu paneuropeu. Els seus representants són nomenats pels Parlaments nacionals de cada Estat Membre.


El Congrés dels Poders Locals i Regionals

Portaveu de més de 200 000 regions i municipis, el Congrés ofereix un lloc de diàleg privilegiat on els càrrecs electes de les col•lectivitats locals i regionals debaten els problemes comuns, confronten les seves experiències i desenvolupen les seves polítiques. Treballa pel reforçament de la democràcia i per la millora dels serveis en l’àmbit local i regional.


El Tribunal Europeu de Drets humans

Òrgan judicial permanent que garanteix a tots els Europeus els drets inscrits en el Conveni Europeu de Drets Humans. Poden adreçar-se al Tribunal tant els Estats com les persones particulars, independentment de la seva nacionalitat. Els 47 països membres del Consell d’Europa són parts en el Conveni.


El Comissari de Drets Humans

Independent, té per funció promoure l’educació i la sensibilització en temes de drets humans i el seu respecte en els Estats Membres. El Comissari juga un paper essencial en la prevenció.


La Conferència de les ONG

Formada per unes 400 Organitzacions No Governaments (ONG), la Conferència crea un vincle vital entre els representants polítics i els ciutadans, i fa sentir la veu de la societat civil al Consell. Els treballs de l’Organització es beneficien de l’experiència de les ONG i de la seva proximitat amb els ciutadans europeus.


El Secretari General

Elegit per cinc anys per l’Assemblea Parlamentària al cap de l’Organització, és el responsable de la planificació estratègica, de l’orientació del programa d’activitats i del pressupost del Consell d’Europa. Supervisa la gestió de l’Organització en el dia a dia.


La Secretària General Adjunta

La Secretària General Adjunta també és elegida per l'Assemblea Parlamentària per cinc anys, en una votació diferent.


El Secretariat

Més de 2 000 agents permanents, originaris dels 47 Estats Membres del Consell d’Europa, treballen a la seu d’Estrasburg (França), però també en altres oficines a Europa. Aquests efectius es veuen reforçats per agents temporals.


Pressupost

2013 : 243.970.300 €


Llengües oficials

El francès i l'anglès són les dues llengües oficials del Consell d’Europa. L'alemany, l'italià i el rus s’utilitzen com a llengües de treball. També hi ha diversos documents en altres llengües.