Dobrodošli v Svetu Evrope

Med ogledom Sveta Evrope boste lahko spoznali organizacijo od njenega nastanka leta 1949 do današnjih dni. Dobili boste vpogled v delo parlamentarcev, diplomatov, strokovnjakov in drugih predstavnikov iz različnih držav, ki prihajajo v Palačo Evrope z namenom delovanja s skupnimi močmi in razreševanja današnjih glavnih problemov.

Kaj boste videli

- Sprejemna dvorana Palače Evrope in njeno veličastno stopnišče. Francoski arhitekt Henry Bernard je leta 1977 zasnoval Palačo Evrope, "da bi z mišičastim videzom zunanje plastike poudaril, da je moč v slogi […], ki je potrebna za svobodno soočenje zamisli".
- Osrčje zgradbe, polkrožna dvorana, ki je demokratični glas Evrope, njenih držav in pokrajin. Tu se politični voditelji iz vse Evrope združujejo v Parlamentarni skupščini in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Vrste ogledov, ki so na razpolago

Služba za oglede Sveta Evrope organizira vodene oglede in študijske programe, ki so prilagojeni vrsti skupin. Možni sta dve vrsti ogledov:

Vodeni ogledi

Namenjeni so predvsem obiskovalcem, ki želijo dobiti splošne informacije o Svetu Evrope:
- predstavitev Sveta Evrope;
- prikaz filma;
- ogled polkrožne dvorane;
- pogovor o vlogi Sveta Evrope;
- ogledi so vodeni v angleščini/francoščini/nemščini;
- trajanje: približno eno uro.

Vodeni ogledi odpadejo med plenarnimi zasedanji Parlamentarne skupščine, vendar imajo skupine obiskovalcev možnost prisostvovanja na katerem od razgovorov v polkrožni dvorani, če za to zaprosijo v Službi ogledov. (Datumi vseh štirih zasedanj so na voljo na spletni strani Parlamentarne skupščine)

Študijski programi

Prilagojeni ogledi glede na posebne potrebe skupin (učitelji, pravniki, študenti itd.):
- ogled polkrožne dvorane;
- konferenca o politični vlogi Sveta Evrope;
- na prošnjo se lahko omogoči tudi bolj specializirana konferenca o številnih področjih dejavnosti Sveta Evrope;
- te konference se lahko prirejajo v jezikih držav članic;
- trajanje: od dve do tri ure.

Postopek za ogled

Za vse oglede je potrebna predhodna rezervacija. Vodeni ogledi in študijski programi se organizirajo za skupine najmanj petnajstih oseb.

Ogledi so brezplačni

Palača Evrope je odprta za obiskovalce od ponedeljka do petka. Ob praznikih je zaprta. Zaradi varnosti morajo obiskovalci imeti pri sebi osebni dokument. Ogled poteka po poti, ki je dostopna osebam z invalidskim vozičkom.

Za rezervacije ogleda in dodatne informacije se obrnite na Službo za oglede:

Visitors’ Service
Directorate of Communication
Council of Europe, F-67075 STRASBOURG Cedex
Tel: +33 (0)3 88 41 20 29
Fax: +33 (0)3 88 41 27 54
Elektronski naslov: visites@coe.int